Aktualności

Będzie nowy kodeks pracy? Oto projekt: 26 dni urlopu dla wszystkich i ograniczenia w pracy na śmieciówkach

Powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna przyjęła projekty nowego prawa. Na ostatniej prostej dopuszczono zatrudnienie lub dorabianie na zleceniu. – Nasz dorobek trafi teraz do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. To ona staje się jego dysponentem – podkreślił prof. Marcin Zieleniecki, przewodniczący komisji.  Nieobecna na podsumowaniu prac komisji…

Działalność nierejestrowa i ulga na start – Konstytucja Biznesu gotowa

Już wkrótce osoby, które założą działalność gospodarczą, będą mogły skorzystać z 6-miesięcznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne, a najdrobniejsze biznesy w ogóle nie będą wymagały założenia działalności gospodarczej. Konstytucja Biznesu, która wprowadzi te ułatwienia, jest już gotowa. Sejm przyjął we wtorek kilkadziesiąt senackich poprawek do pakietu ustaw tworzących Konstytucję…

Pracodawca, który zatrudnia pracownika, będzie mógł zawiesić działalność

Do tej pory zawiesić działalność gospodarczą mógł jedynie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Prawo przedsiębiorców rozszerzy tę możliwość także na przedsiębiorcę, który ma pracowników, ale pod warunkiem, że w momencie zawieszenia działalności przebywają na urlopach związanych z rodzicielstwem. Ważny warunek Z prawa do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z art.…

Czy osoba bezrobotna może dorabiać na umowie zlecenie?

Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy nie ma prawa wykonywać żadnej pracy zarobkowej, także na podstawie zlecenia czy umowy o dzieło.  Osoba bez pracy, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musi spełnić określone wymagania – przede wszystkim musi  zarejestrować się w urzędzie pracy i udowodnić na podstawie odpowiednich dokumentów, że przez…

Organ rentowy coraz chętniej posiłkuje się w swojej działalności portalami społecznościowymi.

Niedawno głośno było o przypadku ubezpieczonej J.S., której organ rentowy odmówił prawa do renty socjalnej (sygn. akt IV U 555/17), zgodnie bowiem z orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS nie jest całkowicie niezdolna do pracy. Sprawa skończyła się w sądzie. Podczas procesu organ rentowy podtrzymując swoją decyzję argumentował, że ubezpieczona jest aktywna…

Emerytury na Zachodzie. Zobacz, ile dają w popularnych kierunkach polskiej emigracji

Świadczenia emerytalne w Szwecji czy Niemczech są znacznie wyższe niż w Polsce, ale wiek emerytalny jest wyższy niż u nas. W Szwecji najniższe świadczenia emerytalne przysługują już po trzech latach pracy, w Wielkiej Brytanii można liczyć na wypłatę po dziesięciu latach pracy. Sprawdzamy, co oferują zatrudnionym różne kraje Unii Europejskiej.…

„Ulga na start” od 31 marca 2018 r. – pierwsze 6 miesięcy działalności bez składek ZUS

Nowa „ulga na start”, która ma zacząć obowiązywać od 31 marca 2018 roku, zgodnie z projektem Konstytucji Biznesu zakłada półroczne zwolnienie przedsiębiorców, rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jak będzie działać ulga na start 2018? W ramach pakietu pięciu ustaw, nazywanych powszechnie Konstytucją Biznesu, wprowadzona zostanie…

Emerytury: Do minimalnego świadczenia kobiecie wystarczy 20 lat stażu

Tak jak dotychczas przy ustalaniu emerytury ZUS uwzględni w pełnym wymiarze tylko te okresy, w których składki były opłacane co najmniej od minimalnego wynagrodzenia.  Wysokość emerytury obliczanej według nowych zasad jest uzależniona od wysokości kapitału początkowego oraz składek emerytalnych zgromadzonych na koncie i subkoncie ubezpieczonego oraz średniego dalszego trwania życia,…

Od 1 stycznia 2018 r. część osób straci ubezpieczenie chorobowe i prawo do zasiłku.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy (i inni płatnicy składek) będą opłacać jednym przelewem wszystkie składki na swój numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki nie będą dostępne. Wraz z wprowadzeniem indywidualnego numeru rachunku składkowego zmienią się zasady rozliczania wpłat. Wszystkie składki – niezależnie za jaki…

Rząd zwiększy ulgi na ZUS

Nowe firemki dostaną dubeltowe wsparcie: przez pół roku w ogóle nie będą płacić składek na ZUS, a w kolejnych dwóch latach będą mieć je obniżone. Resort rozwoju obronił swój projekt pomocy w płaceniu składek na ZUS osobom zakładającym własną działalność gospodarczą. Rozpoczynającym przygodę z biznesem przysługiwać będzie zarówno tzw. ulga na start (brak składek…