Prawo pracy i umowy cywilnoprawne

Wraz z rozwojem gospodarczym, zmianom uległ rynek pracy, a obok typowych umów o pracę pojawiły się inne formy zatrudnienia, jak umowy zlecenia i o dzieło. Często dochodzi do nadużyć na tym polu. Zmieniły się też oczekiwania zarówno pracodawcy, jak i pracowników, a rynek pracy dał jego uczestnikom więcej swobody przy wyborze formy zatrudnienia jak i wynagradzania. Wraz z tą swobodą pojawiły się również nadużycia i brak respektowania przepisów prawa pracy. W sporach na tym tle nieoceniony jest prawnik, posiadający zarówno wiedzę typowo prawniczą, ale i doświadczenie w nabyte w działach kadr czy rozliczeń pracowniczych. Nasza Kancelaria z takimi właśnie specjalistami współpracuje.

Prowadzimy m.in. sprawy:

  • o przywrócenie do pracy,
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • dot. roszczeń z umów o pracę, umów zleceń i o dzieło,
  • o zaległe wynagrodzenie,
  • o odszkodowania za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram