Oferta dla firm

Opierając się na mojej wiedzy i doświadczeniu, wynikającym z dotychczasowej aktywności zawodowej, podejmowanej m.in. w ramach zatrudnienia w latach 2000 – 2015 w Wydziale Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy (inspektor kontroli – zastępca naczelnika wydziału).

Także w ramach prowadzonej od 2013 roku obsługi prawnej dla firm, przedstawiam Państwu propozycję stałej obsługi prawnej w zakresie obejmującym obszary prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Zakres obsługi prawnej:

 1. bieżące doradztwo prawne;
 2. przygotowywanie opinii prawnych;
 3. sporządzanie pism wymagających argumentacji prawnej, w tym pism przedprocesowych
  i procesowych;
 4. reprezentowanie przed sądami;
 5. konsultowanie projektów umów i wewnętrznych przepisów (regulaminów, instrukcji itp.);
 6. doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących dla przedsiębiorców (optymalizacja kosztów związanych z ubezpieczeniami społecznymi);

a ponadto:

 • kompleksowe wsparcie merytoryczne oraz reprezentowanie przedsiębiorcy w trakcie postępowań wyjaśniających i kontroli prowadzonych przez ZUS;
 • analiza dokumentacji podlegającej kontroli ZUS;
 • przygotowanie lub konsultowanie przygotowanego stanowiska Zleceniodawcy wobec spraw prowadzonych przez ZUS;
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli i odwołań od decyzji ZUS;
 • doradztwo w sprawach zawierania umów zleceń i umów o dzieło;
 • audyt dokumentacji przedsiębiorstwa w zakresie zagadnień mających wpływ na ubezpieczenia społeczne;
 • mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz pracowniczych

oraz obsługa innych zagadnień i spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

liczba zadowolonych firm współpracujących

Korzyści, jakie zapewnia sobie przedsiębiorca w związku z obsługą prawną firmy:

 • respekt urzędników – wg relacji Zleceniodawców, urzędnik zmienia swoje podejście do przedsiębiorcy kiedy widzi, że jest on reprezentowany przez prawnika, a w relacji z ZUSem – byłego inspektora kontroli i naczelnika wydziału;
 • unikanie błędów – obsługa prawna przedsiębiorcy i jego reprezentowanie – szczególnie w trakcie kontroli – pozwala na uniknięcie często popełnianych błędów na początkowym etapie kontroli i przy składaniu pierwszych wyjaśnień;
 • mniej stresu – świadomość, że mamy po „swojej stronie” prawnika – byłego inspektora kontroli i zastępcę naczelnika wydziału kontroli – pozwala przedsiębiorcy nie angażować się emocjonalnie w prowadzone sprawy;
 • skupienie na prowadzonych interesach – w trakcie kontroli właściwie przedsiębiorca może zapomnieć o niej i skupić się na prowadzeniu biznesu, a rozmowami z inspektorem zajmie się prawnik;
 • wyłapywanie błędów formalnych – jeżeli kontroler popełni błąd formalny, zostanie to natychmiast wyłapane i wykorzystane na korzyść płatnika.

Za świadczoną w ramach zawartej umowy obsługę prawną proponuję dwa systemy wynagrodzenia:

System ryczałtowy:

 • w ramach tego systemu wynagrodzenie ustalane jest w zależności od średniomiesięcznego zapotrzebowania na obsługę prawną.

System zadaniowy:

 • wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo, w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy, wymaganego zaangażowania doradcy oraz szacunkowego czasu potrzebnego na realizację danego zadania.

Jako prawnik i wieloletni inspektor kontroli ZUS – zastępca naczelnika wydziału, mam świadomość tego, że sprawy związane ze stosowaniem prawa, relacje z kontrahentami, pracownikami albo też sprawy ZUSowskie – a szczególnie kontrole – czy postępowania sądowe, nastręczają wielu trudności i istotnie zakłócają funkcjonowanie przedsiębiorcy.

Wiem, jak istotne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji, właściwe formułowanie umów handlowych czy cywilnoprawnych, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji, jakie mogą za sobą pociągnąć popełnione w nich błędy.

Konieczne jest posiadanie obszernej wiedzy, doświadczenia i umiejętność przewidywania konsekwencji, żeby wyeliminować lub ograniczyć negatywne skutki ewentualnych niedociągnięć.

Szczególnie odczuwalne może być to w relacjach z tzw. administracją urzędniczą. Jeśli kontrolowany przedsiębiorca w odpowiednim czasie nie podejmie stosownych działań, często koszty kontroli mogą spowodować zachwianie płynności finansowej lub doprowadzić nawet do likwidacji firmy.

Doświadczenie i wiedza jaką dysponuje, pomoże przedsiębiorcy uniknąć wielu błędów, stresujących sytuacji czy też przejść przez kontrolę możliwie szybko i pomyślnie, bez ponoszenia możliwych do uniknięcia kosztów.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiona oferta obsługi prawnej i wsparcia merytorycznego w obszarze ubezpieczeń społecznych odpowiada Państwa wyobrażeniom i oczekiwaniom odnośnie współpracy w powyższym zakresie.

Jestem przekonany, że oferowana przeze mnie pomoc pozwoli Państwu skupić swoją uwagę i aktywność na działaniach związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, bez konieczności borykania się z zagmatwanymi przepisami prawa i biurokracją urzędniczą.

Osobiście o to zadbam, jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z moich usług.

Jestem otwarty na modyfikację niniejszej oferty i jeśli po jej analizie nasunęłyby się Państwu sugestie co do formy współpracy. Z przyjemnością ich wysłucham i osobiście odpowiem na wszelkie wątpliwości i pytania. Pozostaję do Państwa dyspozycji.

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram