Pomoc prawna dla firm

Kancelaria oferuje stałą pomoc prawną dla firm, polegającą na bieżącym doradztwie prawnym oraz przygotowywaniu opinii prawnych. Usługa obejmuje również sporządzanie pism wymagających argumentacji prawnej, w tym pism przedprocesowych i procesowych, a także reprezentowanie Klientów przed sądami oraz urzędami.

Przedsiębiorcy korzystający ze stałej obsługi prawnej mogą liczyć na konsultacje w sprawie projektów umów i wewnętrznych przepisów, takich jak np. regulaminy czy instrukcje. Zapewniam profesjonalne doradztwo w sprawie zawierania umów zleceń oraz umów o dzieło.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcom oferuję pomoc prawną, zapewniam kompleksowe wsparcie merytoryczne oraz reprezentowanie w trakcie postępowań wyjaśniających i kontroli prowadzonych przez ZUS. Zapewniam analizę dokumentacji podlegającej kontroli ZUS oraz przygotowanie i konsultowanie stanowiska Klienta wobec spraw prowadzonych przez ZUS. Sporządzam również zastrzeżenia do protokołów kontroli i odwołania od decyzji ZUS.

W ramach stałej obsługi prawnej dla firm oferuję audyt dokumentacji przedsiębiorstwa w zakresie zagadnień mających wpływ na ubezpieczenia społeczne.

Prowadzę również mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz pracowniczych.

Oferuję także obsługę innych zagadnień i spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres obsługi prawnej ustalany jest indywidualnie z każdym przedsiębiorcą.

Dlaczego warto skorzystać ze stałej pomocy prawnej dla firm?

Przedsiębiorca decydujący się na skorzystanie z usługi stałej pomocy prawnej zyskuje szereg korzyści:

  • respekt urzędników – wg relacji moich Klientów, urzędnik zmienia swoje podejście do przedsiębiorcy kiedy widzi, że jest on reprezentowany przez prawnika. Wiele lat pracowałem jako inspektor kontroli ZUS, a następnie objąłem stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kontroli, dzięki czemu nabyłem doświadczenie i doskonale poznałem mechanizmy kontroli przeprowadzanej przez ZUS;
  • unikanie błędów – obsługa prawna przedsiębiorcy i jego reprezentowanie – szczególnie w trakcie kontroli – pozwala na uniknięcie często popełnianych błędów na początkowym etapie kontroli i przy składaniu pierwszych wyjaśnień;

liczba zadowolonych firm współpracujących

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

  • mniej stresu – świadomość, że mamy prawnika – byłego inspektora kontroli i zastępcę naczelnika wydziału kontroli – pozwala przedsiębiorcy nie angażować się emocjonalnie w prowadzone sprawy;
  • skupienie na prowadzonych interesach – w trakcie kontroli przedsiębiorca może właściwie zapomnieć o niej i skupić się na prowadzeniu biznesu, a rozmowami z inspektorem zajmie się prawnik;
  • wyłapywanie błędów formalnych – jeżeli kontroler popełni błąd formalny, zostanie to natychmiast wyłapane i wykorzystane na korzyść płatnika.

Sposób rozliczenia

Za świadczoną w ramach zawartej umowy obsługę prawną proponuję dwa systemy wynagrodzenia.

System ryczałtowy:

  • w ramach tego systemu wynagrodzenie ustalane jest w zależności od średniomiesięcznego zapotrzebowania na obsługę prawną.

System zadaniowy:

  • wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo, w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy, wymaganego zaangażowania doradcy oraz szacunkowego czasu potrzebnego na realizację danego zadania.

Wsparcie prawne dla przedsiębiorców

Jako prawnik i wieloletni inspektor kontroli ZUS – zastępca naczelnika wydziału – mam świadomość tego, że sprawy związane ze stosowaniem prawa, relacje z kontrahentami, pracownikami albo też sprawy ZUS-owskie – a szczególnie kontrole – czy postępowania sądowe, nastręczają wielu trudności i istotnie zakłócają funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Wiem, jak istotne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji, właściwe formułowanie umów handlowych czy cywilnoprawnych, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji, jakie mogą za sobą pociągnąć popełnione w nich błędy.

Konieczne jest posiadanie obszernej wiedzy, doświadczenia i umiejętność przewidywania konsekwencji, żeby wyeliminować lub ograniczyć negatywne skutki ewentualnych niedociągnięć.

Szczególnie odczuwalne może być to w relacjach z tzw. administracją urzędniczą. Jeśli kontrolowany przedsiębiorca w odpowiednim czasie nie podejmie stosownych działań, często koszty kontroli mogą spowodować zachwianie płynności finansowej lub doprowadzić nawet do likwidacji firmy.

Doświadczenie i wiedza jaką dysponuję, umożliwi przedsiębiorcy uniknąć wielu błędów czy stresujących sytuacji i pomoże przejść przez kontrolę możliwie szybko i pomyślnie, bez ponoszenia możliwych do uniknięcia kosztów.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiona oferta obsługi prawnej i wsparcia merytorycznego w obszarze ubezpieczeń społecznych odpowiada Państwa wyobrażeniom i oczekiwaniom odnośnie współpracy w powyższym zakresie.

Jestem przekonany, że oferowana przeze mnie pomoc pozwoli Państwu skupić swoją uwagę i aktywność na działaniach związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, bez konieczności borykania się z zagmatwanymi przepisami prawa i biurokracją urzędniczą.

Osobiście o to zadbam, jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z moich usług.

Jestem otwarty na modyfikację niniejszej oferty jeśli po jej analizie nasunęłyby się Państwu sugestie co do formy współpracy. Z przyjemnością ich wysłucham i osobiście odpowiem na wszelkie wątpliwości i pytania. Pozostaję do Państwa dyspozycji.

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram