Mediacje sądowe w Legnicy

Jestem doświadczonym mediatorem sądowym. Moja kancelaria mediacyjna znajduje się w Legnicy. Usługi z zakresu mediacji świadczę dla osób prywatnych, a także firm i instytucji. Moje działania mają na celu rozwiązanie konfliktu bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów sądowych. Mediacje pozwalają również zaoszczędzić cenny czas. Dzięki nim zwaśnione strony szybko mogą dojść do porozumienia, unikając w ten sposób długoletnich procesów, które często kończą się wyrokiem niezadowalającym dla obu stron. Dzięki mediacjom nie tylko rozstrzygamy istniejące spory, ale za ich sprawą możemy zbudować fundament dla zdrowych relacji w przyszłości, pomiędzy skonfliktowanymi wcześniej stronami.

Podczas prowadzenia mediacji dbam o poprawną komunikację między skonfliktowanymi stronami i dążę do wypracowania zadowalającego wszystkich kompromisu. Celem mediacji nie jest walka o określenie kto ma rację, ale rozstrzygnięcie konfliktu w taki sposób, żeby żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona.

Do mediacji wszystkie strony konfliktu muszą przystąpić dobrowolnie. Proces mediacji jest poufny, a ja jako mediator gwarantuję swoim klientom bezstronność, neutralność, a także równowagę w dyskusji. Dbam o to, by wypracowany kompromis był zgodny z literą prawa.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

Mediacje rodzinne w Legnicy

Specjalizuję się w mediacjach rodzinnych i okołorozwodowych. W swojej kancelarii przyjmuję klientów nie tylko z Legnicy i powiatu legnickiego, ale i z całej Polski. Mediacje dają szansę na prawdziwe i gruntowne rozwikłanie sporu w sposób satysfakcjonujący obie strony. Mediacje rodzinne i mediacje rozwodowe są bardzo istotne, ponieważ często pozwalają dojść do porozumienia, bez autorytatywnych wyroków sądowych. Jako mediator rodzinny towarzyszę członkom rodziny w procesie uzgodnień, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów oraz wypracowaniu porozumienia.

W jakich konfliktach może pomóc mediator rodzinny?

Warto zgłosić się do mediatora rodzinnego, jeśli rozmowy z bliskimi są bezowocne, a komunikacja w rodzinie opiera się na pretensjach, atakach i kłótniach; jeśli zależy nam na dobrych relacjach w rodzinie, a także gdy chcemy rozwiązać konflikty. Mediacje są szczególnie pomocne, gdy po rozwodzie trzeba ustalić sposób kontaktów i formy opieki nad dziećmi.

Mediacje rodzinne mogą być stosowane właściwie we wszystkich rodzajach konfliktów w rodzinie, począwszy od sporu między małżonkami, przez relacje dzieci z rodzicami, rodzeństwem czy dalszymi krewnymi, aż po konflikty związane z dziedziczeniem majątku.

Mediacje rozwodowe w Legnicy

Podjąłeś decyzję o rozwodzie i chciałbyś w dobrej atmosferze ustalić ze współmałżonkiem szczegóły tego, jak w przyszłości ma funkcjonować Wasza rodzina? Zgłoś się do mojej kancelarii prawnej i mediacyjnej w Legnicy. Uzyskasz tu profesjonalną pomoc.

Najpopularniejszym rodzajem mediacji rodzinnych są mediacje rozwodowe. W momencie, gdy małżeństwo decyduje się na rozwód lub separację, powstaje wiele kwestii spornych, które należy uregulować. Jako mediator pomagam byłym małżonkom ustalić sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, a także rozwiązać wszelkie kwestie związane z podziałem majątku. Na spotkaniach mediacyjnych, jeśli taka jest wola klientów, ustalamy wysokość i częstotliwość płacenia alimentów.

Prowadzę m.in. mediacje przedrozwodowe. Małżonkowie już na etapie przedsądowym mogą z moją pomocą ustalić szczegóły rozwodu, dzięki czemu do sądu trafią już z wypracowanym kompromisem, a to bezpośrednio przełoży się na skrócenie procedury rozwodowej.

Bywa też tak, że to sąd kieruje małżonków na mediacje, jeśli istnieje jeszcze szansa na utrzymanie małżeństwa. Sąd kieruje strony do mediacji również wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone, a także gdy istnieją sporne kwestie dotyczące funkcjonowania rodziny, które wymagają ugodowego rozwiązania.

Jako mediator zapewniam bezpieczne i neutralne i pełne szacunku dla każdej ze stron warunki rozmów. Podczas mediacji skupiamy się na rozwiązaniu konfliktu i skierowaniu uwagi stron na przyszłość, a nie ustalaniu, która strona w jakim stopniu ponosi winę za rozpad małżeństwa. Moim zadaniem jest również zadbanie o dobro rodziny, a w szczególności o interesy dzieci.

Mediator sądowy i rodzinny – dlaczego warto zdecydować się na jego usługi?

Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Natomiast proces mediacji zazwyczaj przebiega dużo szybciej niż rozprawa sądowa i związany jest z poniesieniem o wiele niższych kosztów. Jeśli Państwa konflikt trafił już na drogę sądową, mają Państwo prawo wnieść wniosek o zawarcie ugody przed mediatorem.

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram