Audyt w zakresie ubezpieczeń społecznych

Częste zmiany przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, niejasne i niejednoznaczne interpretacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też rozbieżne informacje udzielane przez pracowników ZUS powodują, że coraz częściej mamy wątpliwości, w jaki sposób prawidłowo i bezpiecznie dokonać rozliczeń z ZUSem, z pracownikami, co „ozusować”, a co nie, jak prawidłowo sporządzić umowę lub ją wypowiedzieć. Aby uniknąć błędów, które mogą pociągać za sobą poważne konsekwencje, oferuję Państwu przeprowadzenie audytu w zakresie obowiązków płatnika składek, wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przeprowadzany przeze mnie audyt jest tożsamy co do zakresu z tym, co w ramach kontroli sprawdzają inspektorzy kontroli ZUS. Poddanie się audytowi pozwoli Państwu skorygować ewentualne błędy, które w razie kontroli zarządzonej przez ZUS mogą być podstawą dokonanych ustaleń i pociągać za sobą konsekwencje finansowe.

Audyt wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek, co do zasady obejmuje:

  • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;

  • prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS;

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

  • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Audyt może obejmować wskazany przez Państwa zakres, może też dotyczyć wybranego okresu.

Jeśli wyrazicie Państwo taką wolę, w odniesieniu do poszczególnych zagadnień możliwe jest przygotowanie opinii prawnej.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram