Prawo rodzinne i opiekuńcze

Doskonale wiemy, jak delikatne i skomplikowane potrafią być sprawy, w których po przeciwnych stronach stają członkowie bliższej lub dalszej rodziny. Rozwód to bardzo traumatyczne przeżycie zarówno dla małżonków, jak i dla pozostałych członków rodziny. Kiedy pojawiają się emocje i poruszyć trzeba często wiele trudnych, a czasami nieprzyjemnych spraw, kompetentny prawnik staje się najlepszym wyborem.

Prowadzimy sprawy o:

  • rozwód i separację,
  • obniżenie i podwyższenie alimentów,
  • ustalenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny,
  • podział majątku,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • ubezwłasnowolnienie itp.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram