Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne. Oznacza to, że osoba taka nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań pieniężnych. Ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Jednak warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem. Oznacza to, że nie uzyska ogłoszenia upadłości, ani oddłużenia ten, kto doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał majątek lub nie wykonywał innych obowiązków wynikających z ustawy. Sporządzając wniosek o upadłość należy zadbać o rzetelne jego uzasadnienie i wykazanie, że względem konsumenta nie zachodzi żadna z okoliczności, dających sądowi podstawę do odrzucenia tegoż wniosku. W wyjątkowych okolicznościach, uzasadnionych względami słuszności i zasadami humanitaryzmu (np.: ciężka choroba), sąd może pominąć fakt zajścia negatywnych przesłanek i ogłosić upadłość konsumenta. Należy pamiętać, że te wyjątkowe sytuacje powinny być jasno i rzetelnie przedstawione oraz potwierdzone niezbitymi dowodami.

Jeśli chcesz poczuć się wolny, pozbyć się długów, które są źródłem stresu i tym samym nie pozwalają normalnie funkcjonować? Przygotujemy dla Ciebie wniosek wraz z uzasadnieniem i wykażemy, że Twoja aktualna sytuacja finansowa nie pozwala Ci regulować zobowiązań. Z naszą pomocą przed sądem, uzyskasz częściowe lub całkowite oddłużenie.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Każdy wniosek przygotowujemy z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem. Dzięki wsparciu doświadczanego prawnika, Twoje szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i uzyskanie całkowitego oddłużenia znacznie wzrosną. Pomimo, że nasza Kancelaria prawna znajduje się w Legnicy, pomagamy ogłosić upadłość konsumencką także Klientom spoza Dolnego Śląska.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram