Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka dotyczy osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne, czyli nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań pieniężnych.
Ogłasza się ją po pomyślnym zakończeniu postępowania sądowego. W jego wyniku może dojść do całkowitego lub częściowego zwolnienia konsumenta z zaciągniętych długów.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby rozpocząć postępowanie sądowe mające na celu ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy złożyć wniosek do sądu upadłościowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o ogłoszenie upadłości. We wniosku należy szczegółowo przedstawić stan zadłużenia oraz dokładnie określić powody ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Właściwie wypełniony formularz zwiększa nasze szanse na pomyślne zakończenie sprawy, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika mającego doświadczenie w zakresie upadłości konsumenckiej. Wniosek o upadłość należy rzetelnie uzasadnić i poprzeć niezbitymi dowodami oraz wykazać, że względem konsumenta nie zachodzi żadna z okoliczności dających sądowi podstawę do odrzucenia wniosku.

Ubiegając się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy wykazać, że działało się uczciwie i zgodnie z prawem. Sąd nie zatwierdzi wniosku, jeśli dana osoba umyślnie doprowadziła do swojej niewypłacalności lub dopuściła się rażącego zaniedbania. Odmowa nastąpi również w przypadku, jeśli wnioskodawca działał na szkodę swoich wierzycieli lub ukrywał majątek. Co ważne, umorzeniu nie podlegają długi powstałe na skutek popełnienia przestępstwa lub wykroczenia czy np. nieopłacania alimentów.

Istnieją jednak wyjątkowe okoliczności, w których sąd pomimo zajścia negatywnych przesłanek wyrazi zgodę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Uzasadnione musi to być względami słuszności i zasadami humanitaryzmu. Do wyjątkowych okoliczności można zaliczyć np. ciężką chorobę.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

Skorzystaj z doradztwa prawnego

Oferuję pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej klientom z całej Polski. Chcesz pozbyć się długów i zacząć życie od nowa? Umów się na wizytę w mojej kancelarii. Wsparcie doświadczonego prawnika zwiększy Twoje szanse na uzyskanie całkowitego oddłużenia. Po przeanalizowaniu Twojej sprawy przygotuję w Twoim imieniu wniosek wraz z rzetelnym uzasadnieniem, w którym wykażę, że Twoja aktualna sytuacja finansowa nie pozwala Ci spłacać zobowiązań. Zapewnię Ci również reprezentację w sądzie.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram