Kilka słów o mnie

Jestem prawnikiem, doradcą prawnym, mediatorem. W latach 2000 – 2015 pracowałem jako inspektor kontroli ZUS w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy. Prowadziłem kontrole o największym stopniu skomplikowania. W latach 2012 – 2015 byłem zastępcą naczelnika Wydziału Kontroli Płatników Składek. Występowałem jako pełnomocnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed Sądem Okręgowym w Legnicy, a także przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu (z sukcesami). Pracując w Wydziale Kontroli prowadziłem szkolenia wewnętrzne dla pracowników ZUS, a także dla płatników składek. Nabyte w trakcie 15 lat pracy doświadczenie, a także zapotrzebowanie na specjalistyczne wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz na wsparcie przedsiębiorców podczas kontroli prowadzonych przez ZUS, skłoniły mnie do podjęcia aktywności (w formie o umowę o prace, umowę zlecenie bądź umowę o dzieło) w tym zakresie, podejmując pracę jako doradca prawny ds. ZUS.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyłem Podyplomowe Studia Menedżerskie oraz Studia w zakresie Mediacji w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jestem też absolwentem Akademii Trenerów Biznesu w Katowicach.

Od 2006 roku jestem mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Legnicy. Jestem członkiem Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych w Krakowie. Od 2014 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Doradców Prawnych w Warszawie.

Mariusz Sowiński
Doradca prawny
Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram