Każdy obywatel ma prawo do odwołania się od decyzji ZUS, jeśli się z nią nie zgadza. Dowiedz się, jak złożyć odwołanie, co powinno się w nim znajdować oraz jak wygląda postępowanie odwoławcze.

Pandemia covid-19 wymusiła na sądach zmianę trybu rozpatrywania spraw. Sprawy takie jak odwołanie od decyzji ZUS trafiają zazwyczaj do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która otrzymała niepomyślną decyzję. Wiele oddziałów ZUS zaczęło wymagać umieszczania na pismach procesowych adresu e-mail oraz numeru telefonu, które będą przeznaczone do kontaktu z sądem.

Spis treści
Jak to zrobić?
Jak napisać odwołanie?
Rozpatrywanie dokumentów
Czy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Jak złożyć odwołanie od decyzji ZUS?

Od decyzji ZUS, z którą się nie zgadzamy, można odwołać się do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sądu I instancji). Czas na złożenie odwołania wynosi 1 miesiąc od dnia, w którym otrzymaliśmy decyzję, z którą się nie zgadzamy. Odwołanie składa się w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Można to zrobić pisemnie lub ustnie w takim przypadku pracownik ZUS spisze odpowiedni protokół. Możliwe jest również wysłanie odwołania pocztą. W składanym odwołaniu musi znaleźć się numer wydanej decyzji oraz argumentacja, dlaczego się z nią nie zgadzamy. Konieczne jest również złożenie własnoręcznego podpisu. Odwołanie można złożyć osobiście lub upoważnić do tego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Warto podkreślić, że postępowanie odwoławcze w I instancji jest wolne od wszelkich opłat.

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS pełni rolę pozwu, dlatego musi spełniać określone wymogi formalne. O czym należy pamiętać, sporządzając odwołanie?
W odwołaniu od decyzji ZUS musi znaleźć się:

  • imię, nazwisko, adres, PESEL lub NIP osoby, która składa odwołanie;
  • nazwa organu, do którego kierowane jest odwołanie;
  • numer decyzji, od której chcemy się odwołać;
  • informacja, czy podważamy całą decyzję, czy jedynie jakąś jej część;
  • uzasadnienie, dlaczego nie zgadzamy się z wydaną decyzją;
  • wnioski końcowe dotyczące naszych oczekiwań;
  • uzasadnienie odwołania;
  • czytelny podpis osoby składającej odwołanie.

Pomoc w odwołaniu od decyzji ZUS

Jak rozpatrywane jest takie odwołanie?

ZUS rozpatruje każde odwołanie w ciągu 30 dni. Jeśli uzna, że jest ono zasadne, zmieni lub uchyli swoją decyzję. Jeśli natomiast uzna odwołanie za bezzasadne, sprawa zostanie przekazana do sądu.
Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok, w wyniku którego decyzja ZUS zostanie zmieniona, lub oddali odwołanie. Warto podkreślić, że na pomyślne zakończenie sprawy bardzo duży wpływ ma argumentacja, jaka znajdzie się w odwołaniu, dlatego napisanie go warto zlecić profesjonaliście. Od lat zajmuję się sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych. ZUS wielokrotnie zmieniał swoją decyzję na skutek pisanych przeze mnie odwołań.

Masz również prawo do otrzymania z sądu uzasadnienia wyroku, jednak aby było to możliwe, należy złożyć specjalny wniosek w ciągu tygodnia od daty wydania wyroku.

Co robić, gdy nie zgadzasz się z wyrokiem sądu?

Jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem sądu, który rozpatrywał Twoje odwołanie od decyzji ZUS, masz prawo do złożenia apelacji, którą będzie rozpatrywał sąd II instancji. Apelację należy złożyć w sądzie, który wydał wyrok. Apelacja po rozpatrzeniu może poskutkować zmianą decyzji sądu I instancji. Jeśli po apelacji nie otrzymasz satysfakcjonującej decyzji, masz jeszcze prawo do skargi kasacyjnej, którą składa się do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia i w postępowaniu przed Sądem Najwyższym wymagane jest już zastępstwo stron przed adwokatów lub radców prawnych. Warto wtedy skorzystać z pomocy osoby, która specjalizuje się w tego typu sprawach. W mojej kancelarii uzyskasz kompleksowe wsparcie prawne w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję klientów w związku z postępowaniami i kontrolami prowadzonymi przez ZUS, a także zapewniam reprezentację klientów w sądach powszechnych. Na Państwa życzenie przygotuję rzetelne odwołanie od decyzji ZUS.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

Zdalne rozprawy w dobie pandemii covid-19

Zgodnie z przepisami tzw. ustawy covidowej, aktualnie podstawowym sposobem prowadzenia spraw cywilnych, w tym spraw dotyczących odwołań od decyzji ZUS, są rozprawy zdalne. Z przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można zrezygnować tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach. Od 3 lipca 2021 r. zmieniły się wymagania formalne dotyczące pism procesowych. W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego w pierwszym piśmie procesowym muszą znaleźć się takie dane, jak e-mail i nr telefonu do kontaktu z sądem. Brak tych danych traktowany jest jak brak formalny pisma. Według przepisów dane te musi podać pełnomocnik profesjonalny, czyli adwokat lub radca prawny, ale warto podawać te dane nawet jeśli odwołanie od decyzji ZUS składamy samodzielnie, ponieważ umożliwi to sądowi przeprowadzenie rozprawy zdalnie.

Odwołanie od decyzji ZUS – dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Sprawy z ZUS nie należą do najłatwiejszych. Zawiłe przepisy można różnie interpretować, a niedoświadczona osoba łatwo może popełnić błąd, który trudno będzie naprawić w dalszym postępowaniu i który przekreśli szanse na wygraną z ZUS-em. Warto zatem od początku zadbać o profesjonalną pomoc prawną. Doświadczony prawnik sporządzi odwołanie od decyzji ZUS i przeprowadzi Klienta przed wszystkie etapy odwołania od decyzji ZUS. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej zwiększa szanse na wygranie sprawy. Dlatego zachęcam Państwa do nawiązania współpracy z moją kancelarią prawną. Na swoim koncie mam wiele pomyślnie zakończonych spraw, które były już na drodze sądowej.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

error

Podziel się ze światem

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram