Upadłość konsumencką można ogłosić wyłącznie przez sąd. Postępowanie należy rozpocząć od złożenia wniosku do sądu upadłościowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o ogłoszenie upadłości. W formularzu należy przedstawić informacje dotyczące zobowiązań finansowych oraz szczegółowo określić powód ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Aby zwiększyć swoje szanse na pomyślne zakończenie sprawy, warto skorzystać z pomocy prawnika posiadającego doświadczenie w tym zakresie.

Spis treści
Czym jest ten proces?
Jakie warunki należy spełnić?
Pomoc prawna
Nowelizacja prawa upadłościowego

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne. Oznacza to, że osoba taka nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań pieniężnych. Ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite lub częściowe zwolnienie konsumenta z długów.

Jakie warunki należy spełnić, aby ogłosić upadłość?

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości, jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem. Oznacza to, że nie uzyska ogłoszenia upadłości ani oddłużenia ten, kto doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał majątek lub nie wykonywał innych obowiązków wynikających z ustawy. Umorzeniu nie będą również podlegać długi powstałe na skutek popełnienia przestępstwa lub wykroczenia czy nieopłacania zasądzonych alimentów.

Sporządzając wniosek o upadłość, należy zadbać o jego rzetelne uzasadnienie i wykazanie, że względem konsumenta nie zachodzi żadna z okoliczności dających sądowi podstawę do odrzucenia tegoż wniosku.

W wyjątkowych okolicznościach, uzasadnionych względami słuszności i zasadami humanitaryzmu (np.: ciężka choroba), sąd może pominąć fakt zajścia negatywnych przesłanek i mimo wszystko ogłosić upadłość konsumenta. Należy jednak pamiętać, że te wyjątkowe sytuacje powinny być jasno i rzetelnie przedstawione oraz potwierdzone niezbitymi dowodami.

Pomagam w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Chcesz poczuć się wolny, pozbyć się długów, które są źródłem stresu i tym samym nie pozwalają normalnie funkcjonować?

Oferuję pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Każdy wniosek przygotowuję z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem. Dzięki wsparciu doświadczonego prawnika Twoje szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i uzyskanie całkowitego oddłużenia znacznie wzrosną. Moja kancelaria prawna mieści się w Legnicy, ale oferuję pomoc prawną klientom z całej Polski.

Po wstępnej konsultacji i przeanalizowaniu sprawy przygotuję dla Ciebie wniosek wraz z uzasadnieniem i wykażę, że Twoja aktualna sytuacja finansowa nie pozwala Ci regulować zobowiązań. Następnie zapewnię Ci reprezentowanie w sądzie. Z moją pomocą uzyskasz częściowe lub całkowite oddłużenie.

Nowelizacja prawa upadłościowego – nowe przepisy od 2020 roku

W 2019 roku pod lupę zostały wzięte przepisy prawa upadłościowego i przeprowadzono nowelizację ustawy. Nowe przepisy weszły w życie 24 marca 2020 roku. Teraz do ogłoszenia upadłości potrzebna jest deklaracja dłużnika, iż jest on niewypłacalny. Przyczynę niewypłacalności bada się dopiero po ogłoszeniu upadłości, a nie w momencie otwarcia postępowania, jak miało to miejsce wcześniej. Po zbadaniu sprawy sąd będzie podejmował decyzję, czy możliwa jest odmowa ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

error

Podziel się ze światem

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram