Wiele kobiet zastanawia się, jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego na działalności gospodarczej. Urlop macierzyński przysługuje wszystkim młodym mamom prowadzącym działalność gospodarczą, które opłacały dobrowolne składki chorobowe w ramach ubezpieczenia społecznego. Urlop macierzyński należy się przedsiębiorczyni już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Kobiety prowadzące działalność gospodarczą, które planują powiększenie rodziny, często zastanawiają się, czy opłaca się podnieść podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jakiej wysokości będzie zasiłek, który otrzymają oraz czy będą mogły pójść na zwolnienie chorobowe w czasie ciąży?

Spis treści

Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego?
Zasiłek chorobowy na czas ciąży
Umowa o pracy i działalność

Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego na działalności gospodarczej?

Kilka lat temu prowadząc działalność gospodarczą wystarczyło zapłacić jedną składkę chorobową, aby uzyskać zasiłek macierzyński w zadeklarowanej kwocie. Po nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym w razie choroby i macierzyństwa zmieniły się zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku. Obecnie, żeby nabyć prawo do zasiłku w pełnej wysokości, odpowiadającej wysokości zadeklarowanej składki, kobieta prowadząca działalność gospodarczą będzie musiała opłacać wyższe składki przez 12 miesięcy przed porodem. Kobiecie, która prowadzi firmę krócej niż 12 miesięcy i opłaca wyższe składki, na początku będzie przysługiwał zasiłek w minimalnej wysokości i będzie on sukcesywnie powiększany o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek poprzedzający czas nabycia prawa do świadczeń.

Zasiłek chorobowy i macierzyński przy okresie ubezpieczenia poniżej 12 miesięcy

Gdy kobieta prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy, albo prowadzi ją dłużej, ale nie przystąpiła wcześniej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego oblicza się na podstawie:

  • miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składki w wysokości 13,71% za każdy pełny miesiąc ubezpieczenia;
  • kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 wysokości nadwyżki kwoty zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składki w wysokości 13.71% za każdy pełny miesiąc i pomnożonej o liczbę miesięcy, za którą składka została opłacona;
  • od uzyskanej kwoty należy odjąć również podatek dochodowy w wysokości 18%.

Zasiłek chorobowy i macierzyński przy okresie ubezpieczenia równym lub dłuższym niż 12 miesięcy

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, w przypadku opłacania wyższej niż minimalna składki chorobowej przez okres przynajmniej 12 miesięcy, wysokość zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego należnego przedsiębiorcy obliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego przychodu za okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Kobieta szuka informacji o zasiłku macierzyńskim na działalności

Działalność gospodarcza a zasiłek chorobowy na czas ciąży

Zasiłek macierzyński i chorobowy przysługuje kobiecie, która prowadzi działalność gospodarczą i opłaca dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. W celu otrzymania zasiłku chorobowego na czas ciąży, trzeba terminowo opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe nieprzerwanie przez 90 dni. Jakiekolwiek opóźnienie w opłacaniu składek powoduje utratę prawa do świadczeń. W czasie ciąży maksymalny czas przebywania na zasiłku chorobowym wynosi 270 dni. Zasiłek wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru składek.

Kiedy przedsiębiorcy przysługuje zasiłek macierzyński?

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca dobrowolną składkę chorobową może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, jeśli sama urodziła dziecko lub jeśli przyjęła dziecko i wystąpiła do sądu o jego przysposobienie lub wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Jak długo trwa urlop macierzyński dla przedsiębiorcy?

Urlop macierzyński nie może trwać krócej, niż 8 tygodni. Po tym okresie matka dziecka może zrezygnować z pobierania zasiłku i wrócić do pracy lub przenieść prawo do zasiłku na ojca dziecka. Zgodnie z Kodeksem Pracy, któremu podlegają również przedsiębiorcy, urlop macierzyński przysługuje przedsiębiorczyni w następującym wymiarze:

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka;
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci;
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci;
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci;
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Mowa tu oczywiście o liczbie dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Prawo pozwala na wykorzystanie nawet do 6 tygodniu urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem. Jeśli kobieta zdecyduje się na takie rozwiązanie, liczba tygodni przysługującego zasiłku skróci się po porodzie o czas wykorzystanego wcześniej urlopu.

Czy w czasie urlopu macierzyńskiego kobieta może prowadzić działalność gospodarczą?

Kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim i pobierająca zasiłek macierzyński może kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. W tym czasie podlega ona obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Po nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych, kobieta, która pobiera zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego (1000 zł) i prowadzi działalność gospodarczą w tym czasie, nie ma już obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłek macierzyński przy zatrudnieniu na umowę o pracy i prowadzonej działalności gospodarczej

Osoby zatrudnione na umowę o pracę podlegają ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym. Składki na te ubezpieczenia opłacane są przez pracodawcę. Jeśli pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzymuje z tytułu zatrudnienia co najmniej minimalne wynagrodzenie i prowadzi też działalność gospodarczą, z tytułu prowadzenia działalności musi opłacać wyłącznie składkę zdrowotną. Jeśli kobieta ciężarna zdecyduje się jednak w takiej sytuacji dobrowolnie opłacać składki społeczne z tytułu prowadzonej działalności, prawo do zasiłku chorobowego na czas ciąży, jak i zasiłku macierzyńskiego i tak otrzyma wyłącznie z tytułu umowy o pracę.

Uzyskanie świadczeń z tytułu zarówno umowy o pracę, jak i prowadzonej działalności gospodarczej jest możliwe w przypadku, gdy kobieta zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy i jej przychody z tytułu umowy o pracę nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeśli będąc w takiej sytuacji, zdecyduje się ona na opłacanie wyższych od obowiązkowych składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, będzie mogła uzyskać zasiłek chorobowy i macierzyński z tytułu umowy o pracę oraz prowadzonej działalności.

Czy ojcu prowadzącemu działalność gospodarczą należy się zasiłek?

Przedsiębiorczy tata również może skorzystać z zasiłku. Zasiłek dla ojców prowadzących działalność gospodarczą trwa tyle, co urlop tacierzyński, z którego korzystają mężczyźni zatrudnieni na umowę o pracę. Maksymalny czas wypłacania zasiłku, jaki przysługuje ojcu-przedsiębiorcy to 2 tygodnie. Zasiłek ten nie musi być wykorzystywany jednorazowo, można rozbić go na dwa okresy 1-tygodniowe. Warto również pamiętać, że mama może przekazać ojcu dziecka niewykorzystaną przez nią część swojego urlopu macierzyńskiego, jeśli zdecydowała się szybciej wrócić do pracy.

W przypadku wątpliwości związanych z poruszonymi tu kwestiami zachęcam do kontaktu z moją kancelarią.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

error

Podziel się ze światem

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram