Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy (i inni płatnicy składek) będą opłacać jednym przelewem wszystkie składki na swój numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki nie będą dostępne.

Wraz z wprowadzeniem indywidualnego numeru rachunku składkowego zmienią się zasady rozliczania wpłat.

Wszystkie składki – niezależnie za jaki miesiąc i na jakie ubezpieczenia/ fundusz – będą opłacane jedną wpłatą. Wpłatę przekazaną na numer rachunku składkowego ZUS sam rozdzieli na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą one rozdzielane wg zasady proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy.

ZUS wpłatę rozliczy w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami, a nie tak jak obecnie – według dyspozycji płatnika. To szczególnie istotne dla osób, które mają aktualnie zaległości składkowe w ZUS. Pokrycie starych zobowiązań spowoduje, że te bieżące nie zostaną uregulowane. Jeśli przedsiębiorca podlega np. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ZUS może go wówczas wyłączyć z tego ubezpieczenia. Ustaje ono bowiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. W rezultacie przedsiębiorca straci też możliwość nabycia uprawnień m.in. do zasiłku chorobowego.

ZUS chce pomóc zadłużonym i rozsyła listy przestrzegające przed skutkami zmian w prawie tych przedsiębiorców, którzy mają zaległości składkowe i korzystają z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W listach informuje o możliwości wystąpienia przez płatników z wnioskiem o rozłożenie długu na raty. Każdy, kto do końca roku spłaci zaległości lub podpisze z ZUS przed 1 stycznia 2018 r. układ ratalny i będzie terminowo regulować należności, będzie mieć pewność, że wpłaty będą zaliczane na składki bieżące i na raty. (…).

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

źródło: https://www.kadry.abc.com.pl/zmiany-w-prawie/od-1-stycznia-2018-r-czesc-osob-straci-ubezpieczenie-chorobowe-i-prawo-do-zasilku,116685.html