Aktualności

Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego przedsiębiorcy ustala się z uwzględnieniem przychodu za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – tłumaczy ekspert Kompasu Księgowo-Kadrowego, Magdalena Kostrzewa. Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego Przedsiębiorca prowadzi działalność od 2 grudnia 2013 roku. Od 2 grudnia 2013 r. do 13 lipca 2014 r.- podstawa 30% minimalnego wynagrodzenia (zgłoszony…

Osoba fizyczna nie może prowadzić dwóch działalności gospodarczych

W świetle obowiązujących przepisów osoba fizyczna (czy osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) może prowadzić tylko jedną działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna może wykonywać różnego rodzaju czynności, lecz zawsze jest to jedna tylko działalność gospodarcza– tłumaczy ekspert Kompasu Księgowo-Kadrowego, Tomasz Krywan. Pytanie pochodzi z Kompasu…

Sąd Najwyższy: ZUS nie ma prawa kwestionować kryteriów socjalnych

Pracodawca może uzależnić i zróżnicować w regulaminie wysokość świadczeń socjalnych biorąc pod uwagę jedynie dochody osiągane przez pracownika, a nie całej jego rodziny. Takiego zapisu ZUS nie może podważać. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego z 18 lutego 2016 r. (II UK 37/15). W jego uzasadnieniu czytamy, że ustawodawca w…

ZUS: Przychód członka rady nadzorczej podlega oskładkowaniu

Jeśli członek rady nadzorczej pełni swoje obowiązki odpłatnie, spółka musi uiszczać za niego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawę ich wymiaru stanowi przychód z tytułu zasiadania w radzie, w tym zwrot kosztów przejazdów. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym określa ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.…

Nie ZUS, ale sąd powinien decydować o składkach

Przedsiębiorcy namawiają senatorów do zmian w noweli, która ich zdaniem daje kontrolerom ZUS zbyt duże uprawnienia. Cztery największe organizacje pracodawców: BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, wystosowały do Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu, list, w którym apelują o wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi…

Płatnicy składek pod większą kontrolą ZUS

Wprowadzeniu jednego konta do wpłaty wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne odbywa się przy jednoczesnym przyznaniu ZUS nowego narzędzia kontrolnego: możliwości samodzielnego ustalania, która z kilku firm zatrudniających daną osobę jest płatnikiem obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Chodzi o nowy dodany art. 38a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Reguluje on sytuacje,…

Definicja umowy o dzieło: poznaj nietypowy wyrok Sądu Najwyższego!

Umowa rezultatu z podwykonawcami wymagająca współwykonania robót budowlanych dla wykonania obiektu z kosztorysowym wynagrodzeniem za rezultat nie jest umową starannego działania, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu, a umową o dzieło. Dlatego podwykonawcy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października…

Dodatkowa dokumentacja przy umowie-zleceniu

Od 1 stycznia 2017 r. zawarcie umowy-zlecenia lub o świadczenie usług nie ogranicza się do podpisania umowy i późniejszego wystawienia rachunku. Stronom umowy, a zwłaszcza zleceniobiorcy, przybyło obowiązków dokumentacyjnych. Od wskazanej daty liczba godzin pracy przy wykonywaniu wspomnianych umów musi być ewidencjonowana. Kiedy nie trzeba prowadzić ewidencji Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa…