Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o zmianie projektu o tzw. małym ZUS-ie. W związku z tym podstawa, od której będzie należało płacić daninę na ubezpieczenie społeczne wzrasta z 200 do 600 zł. Preferencyjne składki będzie można też opłacać bezterminowo, a nie jak to było do tej pory – przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.

Spis treści
Zmiany w wysokości składek
Którzy przedsiębiorcy zyskają na zmianach?
Składka zdrowotna

Zmiany w wysokości składek w ramach tzw. małego ZUS-u. Poznaj kwoty

W 2019 r. mają ulec zmianie zasady opłacania składek ZUS przez małe firmy. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez partnerów społecznych, Ministerstwo Rozwoju do końca czerwca planuje przygotować poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Najważniejszą z planowanych zmian jest podwyższenie podstawy, od której będzie należało płacić daninę na ubezpieczenie. Do tej pory było to 200 zł, teraz będzie to kwota 600 zł. Podstawa nadal będzie liczona z przychodu firmy. Ministerstwo wycofuje się z możliwości opłacania 32 składek na ZUS od przychodu wynoszącego 200 zł.

Rząd pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoli na opłacanie preferencyjnych składek przez samozatrudnionych, obliczanych co najmniej od 30% płacy minimalnej. Obecnie tylko osoby rozpoczynające działalność mogą opłacać preferencyjny ZUS przez 24 miesiące.

Jak teraz będą obliczane składki?

Po wprowadzeniu zmian, wysokość składek odprowadzanych na ubezpieczenia społeczne będzie liczona od przychodu przekraczającego 600 zł. Kwota składek nie będzie mogła być jednak w miesiącu niższa niż 117,12 zł (emerytalna), 48,00 zł (rentowa), 14,70 (dobrowolna chorobowa), 10,80 zł (wypadkowa). Wysokość składek będzie rosła proporcjonalnie do zwiększającego się przychodu.

Którzy przedsiębiorcy skorzystają ze zmian w małym ZUS-ie?

Z możliwości opłacania preferencyjnych składek będzie mogła skorzystać każda samozatrudniona osoba, bez względu na to, czy dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, czy prowadzi ją od wielu lat.

W tej chwili przedsiębiorca po 2 latach musi opłacać pełny ZUS, liczony od 60% przeciętnego wynagrodzenia, bez względu na swoją kondycję finansową.

Zmiany w ustawie to bez wątpienia duża pomoc dla małych i średnich firm. Dzięki nim osoby uzyskujące niskie przychody nadal będą podlegać ubezpieczeniom społecznym. Do tej pory 25% przedsiębiorców po 24 miesiącach działalności było zmuszonych zamknąć firmę ze względu na zbyt duże koszty prowadzenia działalności związane głównie z wysokimi składkami na ZUS.

Przyjęcie jako najniższej podstawy oskładkowania 30% najniższego wynagrodzenia powoduje, że przedsiębiorcy będą mogli kontynuować pracę we własnych biznesach.
Z nowych zasad opłacania składek ZUS skorzystają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, uzyskujące roczny przychód nieprzekraczający 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 60 tys. zł). Przekroczenie tej kwoty będzie obligowało przedsiębiorcę do opłacania zryczałtowanego ZUS-u od 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Składka zdrowotna w nowym małym ZUS-ie

Zmiany nie obejmą jednak zasad opłacania składki zdrowotnej. Te pozostaną bez zmian, czyli każdy prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na osiągane przychody, będzie musiał opłacić składkę zdrowotną w wysokości 297,28 zł miesięcznie.

Ograniczenia – kogo będą dotyczyć?

Resort Rozwoju zmienił też zasady opłacania składek na Fundusz Pracy. Przedsiębiorca nabierze prawa do zasiłku dla bezrobotnych tylko w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 18 miesięcy suma opłaconych przez niego składek będzie równa co najmniej sumie składek odprowadzanych przez ubezpieczonych od minimalnego wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy.
Ministerstwo Rozwoju wykluczy także z grona beneficjentów przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek w formie karty podatkowej.

Ponadto planowane jest wprowadzenie zasady, że mikro- i mały przedsiębiorca nie będzie mógł korzystać z preferencyjnych składek ZUS, jeśli będzie świadczył usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w dostosowaniu zmieniających się przepisów do działalności swojej firmy, skorzystaj z pomocy prawnej, którą świadczę firmom. Zachęcam również do przeprowadzenia audytu w zakresie ubezpieczeń społecznych, dzięki któremu przekonasz się, czy Twoja firma spełnia zadania i obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych. Zapraszam na konsultację.

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt ze mną.

error

Podziel się ze światem

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram