Chcesz ustrzec się przed błędami i uniknąć ich konsekwencji w razie kontroli ZUS? Skorzystaj z oferty audytu w zakresie ubezpieczeń społecznych. 

Dlaczego warto zlecić profesjonalny audyt ubezpieczeń ZUS?

Przepisy ZUS nieustannie się zmieniają i często są niejednoznaczne. Nie warto ryzykować otrzymania kary pieniężnej czy innej, za nieprawidłowe rozliczenia czy nieterminowe zgłaszanie danych do ZUS. Zdecydowanie lepiej skorzystać z profesjonalnego audytu oferowanego przez doświadczonego specjalistę. Wybierając tę opcję, można tylko zyskać!

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Gwarancja prawidłowych rozliczeń
  3. Kompleksowy audyt
  4. Co obejmuje audyt?

 

Wstęp

Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych stosunkowo często się zmieniają. Przez to stają się niejasne i często niejednoznaczne. Jakkolwiek by jednak nie było, dopełnienie wszelkich wymogów dotyczących rozliczeń z ZUS obowiązuje każdego pracodawcę lub osobę samozatrudnioną. Warto jednak wiedzieć, że teraz można zlecić wykonanie profesjonalnego audytu z zakresu ubezpieczeń ZUS specjaliście. O korzyściach takiego rozwiązania piszemy poniżej.

Ubezpieczenia społeczne to dziedzina, która regulowana jest wieloma przepisami, a które to przepisy stosunkowo często ulegają zmianie lub zmienia się ich interpretacja. Zdecydowanie warto skorzystać z audytu dokumentacji prowadzonej w związku z ubezpieczeniami społecznymi, by nie narazić się na przewidziane w prawie sankcje. Co możemy zyskać?

 

Gwarancja prawidłowych rozliczeń z ZUS

Prowadzenie rozliczeń z ZUS i sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych w sposób prawidłowy, nie jest sprawą łatwą. Prowadząc działalność gospodarczą często brakuje czasu na śledzenie zmian w przepisach. Dlatego też mając wątpliwości co do poprawności sporządzonej dokumentacji lub chcąc mieć pewność, że wszystkie rozliczenia z ZUS są dobrze wykonane, warto skorzystać z konsultacji z doświadczonym specjalistą w tym zakresie. Co można zyskać? Przede wszystkim pewność, że w razie ewentualnej kontroli ZUS, nic nas nie zaskoczy. Dzięki audytowi w zakresie ubezpieczeń społecznych możemy uniknąć niepotrzebnych stresów związanych z kontrolą ZUS, ale też możliwych sankcji prawnych.

 

Kompleksowy audyt z zakresu ubezpieczeń społecznych – ZUS 

Zlecając przeprowadzenie audytu w zakresie obowiązków płatnika składek, które wynikają z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, można tylko zyskać. To działania proponowane i przeprowadzane przez doświadczonego specjalistę w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, byłego inspektora kontroli ZUS i kierownika wydziału kontroli, tożsame z kontrolą jaką prowadzą  inspektorzy ZUS. Wybór takiego audytu pozwoli na skuteczne wyeliminowanie istniejących błędów, przez co ewentualna późniejsza kontrola inspektorów ZUS może wypaść już tylko pozytywnie. 

 

Co obejmuje audyt dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych?

Profesjonalny audyt wykonany przez doświadczonego specjalistę od ubezpieczeń społecznych obejmować może wiele zadań. Najogólniej audyt dotyczy ustawowego zakresu kontroli, jaką przeprowadza ZUS u płatników składek. Jest to więc zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych – tu sprawdzeniu podlega głównie to, czy dana osoba została dobrze zakwalifikowana do ubezpieczeń. Chodzi o to np. czy zgłoszony do ubezpieczeń zleceniobiorca nie powinien być zgłoszony jako pracownik albo czy można byłby zamiast wszystkich składek, płacić za zgłoszoną do ubezpieczeń osobę jedynie składkę zdrowotną. Audytowi podlega też prawidłowość deklarowania składek czyli to, czy dobrze zostały one wyliczone. Są sytuacje, kiedy nie płacimy jakiejś składki (np. funduszu pracy czy składki zdrowotnej) wcale lub w pełnej wysokości. Należy mieć na uwadze, że nienależnie opłacone składki mogą być zwrócone płatnikowi do pewnego czasu. Po 5 latach od ich opłacenia, nie podlegają zwrotowi. Kolejną sprawą, jaką warto poddać audytowi to zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Sprawdzeniu podlega to, czy danej osobie przysługuje prawo do świadczenia, a następnie czy zostało zasiłek został wypłacony w prawidłowej wysokości. Oczywiście zakres audytu związanego z ZUS jest uzależniony od potrzeb i oczekiwać płatnika składek. Może on obejmować cały obszar ubezpieczeń społecznych lub wybrane jego fragmenty. 

error

Podziel się ze światem

Facebook
Facebook
Visit Us
Instagram