Po upływie tego okresu zostanie ustalona podstawa wymiaru składek, jaką płatnik powinien był zapłacić. Ale zakład i tak ich nie pobierze, bo uległy przedawnieniu. Zyska więc na tym tylko ubezpieczony.

Płatnik, który nie zapłacił składek, nie będzie ścigany przez ZUS w nieskończoność. ZUS ma bowiem tylko pięć lat na podjęcie próby ich odzyskania, po tym czasie ulegają one przedawnieniu. Będzie tak również wtedy, gdy płatnik był przekonany, że składek płacić nie musi, bo np. zawarł z daną osobą umowę o dzieło. Jak powszechnie wiadomo, ZUS ma prawo charakter takiego kontraktu zakwestionować i stwierdzić, że tak naprawdę jest to umowa o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, a w konsekwencji – należy od niej odprowadzić składki. Podobnie może być w sytuacji, gdy pracownik lub zleceniobiorca był zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego z powodu posiadania innego tytułu do ubezpieczeń, a po jakimś czasie okazało się, że tytuł nie istniał. Po pięciu latach od upływu okresu, za który należałyby się ewentualne składki, firma może odetchnąć z ulgą – nie będzie musiała regulować tych należności.

Może się jednak zdziwić, gdy pewnego dnia, nawet po wielu latach, otrzyma decyzję stwierdzającą, że np. wykonujący dzieło podlega jednak ubezpieczeniom społecznym, a podstawa wymiaru składek w jego przypadku powinna wynosić tyle i tyle. Innymi słowy – ZUS ustala podstawę wymiaru składek, ale nie może ich w rzeczywistości pobrać. Przyczyną jest pewna niespójność przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), która pozwala na przedawnienie składek, ale nie na przedawnienie stwierdzania podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Jest ona jednak korzystna zarówno dla ubezpieczonych, jak i dla płatników i została potwierdzona przez Sąd Najwyższy.

źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/995369,zus-zakwestionuje-umowe-o-dzielo-nawet-po-pieciu-latach.html