stała obsługa prawna, audyt w zakresie ubezpieczeń społecznych, reprezentowanie w trakcie kontroli.