wsparcie merytoryczne w trakcie kontroli ZUS, odwołania od decyzji, pomoc ws. zasiłkowych i innych.