Mikro ZUS do poprawki

Możliwość opłacania niskich składek ustalanych od przychodu nie podoba się ani związkowcom, ani organizacjom pracodawców. Ci ostatni zachęcają jednak do dalszej pracy nad nowymi rozwiązaniami.   Do Ministerstwa Rozwoju wpływają pierwsze opinie partnerów społecznych do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku…

Zawierasz dużo umów o dzieło? Będziesz miał kontrolę ZUS

Teraz to komputer wyposażony w specjalną aplikację wytupuje firmy do kontroli ZUS pod kątem nadużywania umów cywilnych. Jeśli stosujesz głównie umowy o dzieło, masz wysoki odsetek udziału w umowach dotyczących zatrudnienia, to jednocześnie jest duże prawdopodobieństwo kontroli ZUS. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, od 1 stycznia…

Płaca minimalna i stawka godzinowa: Ile zarobisz na różnych umowach

Od 2017 roku także osoba w pierwszym roku pracy musi zarobić minimalne wynagrodzenie przewidziane dla zatrudnionych na umowie o pracę, a wykonującego zlecenie obejmuje minimalna stawka godzinowa. Umowa o pracę. Od kiedy na początku 2016 roku zlikwidowana została umowa na czas wykonywania pracy określonej, kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje umów…

Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego przedsiębiorcy ustala się z uwzględnieniem przychodu za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – tłumaczy ekspert Kompasu Księgowo-Kadrowego, Magdalena Kostrzewa. Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego Przedsiębiorca prowadzi działalność od 2 grudnia 2013 roku. Od 2 grudnia 2013 r. do 13 lipca 2014 r.- podstawa 30% minimalnego wynagrodzenia (zgłoszony…

Osoba fizyczna nie może prowadzić dwóch działalności gospodarczych

W świetle obowiązujących przepisów osoba fizyczna (czy osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) może prowadzić tylko jedną działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna może wykonywać różnego rodzaju czynności, lecz zawsze jest to jedna tylko działalność gospodarcza– tłumaczy ekspert Kompasu Księgowo-Kadrowego, Tomasz Krywan. Pytanie pochodzi z Kompasu…

Sąd Najwyższy: ZUS nie ma prawa kwestionować kryteriów socjalnych

Pracodawca może uzależnić i zróżnicować w regulaminie wysokość świadczeń socjalnych biorąc pod uwagę jedynie dochody osiągane przez pracownika, a nie całej jego rodziny. Takiego zapisu ZUS nie może podważać. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego z 18 lutego 2016 r. (II UK 37/15). W jego uzasadnieniu czytamy, że ustawodawca w…

ZUS: Przychód członka rady nadzorczej podlega oskładkowaniu

Jeśli członek rady nadzorczej pełni swoje obowiązki odpłatnie, spółka musi uiszczać za niego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawę ich wymiaru stanowi przychód z tytułu zasiadania w radzie, w tym zwrot kosztów przejazdów. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym określa ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.…