ZUS poległ w walce o składki ze zlecenia.

Nie każde powiązanie podmiotów – kapitałowe czy osobowe – uzasadnia obciążenie pracodawcy składkami z zawartych przez jego pracowników umów-zleceń. Fundacja TKwadrat powstała z inicjatywy pracowników i miłośników Teatru Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego w Warszawie. Jej nadrzędne cele to popularyzacja wiedzy o teatrze oraz propagowanie kultury w mniejszych miejscowościach. Obydwa podmioty…

Nie wiedziałeś, że w twojej sprawie toczyło się postępowanie administracyjne? Możesz żądać wznowienia.

Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy zakończonej ostateczną decyzją. Muszą ku temu zaistnieć określone ustawowo przesłanki. Inaczej mówiąc, można żądać wznowienia postępowania, o ile decyzja została wydana w postępowaniu obarczonym wadami prawnymi. Wznowienie postępowania jest dopuszczalne wyłącznie w takiej sprawie, w której została wydana ostateczna decyzja…

Kto założy firmę po 29 kwietnia, skorzysta z ulgi na start.

Pakiet ustaw, które tworzą Konstytucję Biznesu, został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Jeśli ktoś chce skorzystać z nowych rozwiązań, m.in. ulgi na start i działalności nierejestrowej, musi poczekać jeszcze 4 tygodnie. Prawo przedsiębiorców zacznie obowiązywać dokładnie 30 kwietnia. Od tego dnia będzie można korzystać z wszystkich regulacji wprowadzonych przez tę ustawę,…

Nie odebrałeś pisma z ZUS? W taki sposób nie uciekniesz od doręczenia.

ZUS prowadzi postępowanie w twojej sprawie? Nieodebranie pisma nie uchroni cię od jego konsekwencji. Lepiej odebrać korespondencję i skutecznie bronić swoich praw. Są sytuacje, kiedy pismo uznaje się za doręczone, mimo braku faktycznego odbioru przez adresata. Pismo nieodebrane może zostać uznane za doręczone. Jakie obowiązki spoczywają na tobie jako na…

Będą ulgi dla przedsiębiorców. W przyszłym roku.

Konstytucja Biznesu ma już podpis prezydenta. Na najbardziej oczekiwane zmiany, czyli wprowadzenie ulgi na start dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, musimy zaczekać aż do 1 lutego 2019 r. Konstytucja Biznesu to pakiet ustaw, które mają zreformować i uprościć przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród zmian znalazło się m.in. wprowadzenie zasady „co…

Będzie nowy kodeks pracy? Oto projekt: 26 dni urlopu dla wszystkich i ograniczenia w pracy na śmieciówkach

Powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna przyjęła projekty nowego prawa. Na ostatniej prostej dopuszczono zatrudnienie lub dorabianie na zleceniu. – Nasz dorobek trafi teraz do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. To ona staje się jego dysponentem – podkreślił prof. Marcin Zieleniecki, przewodniczący komisji.  Nieobecna na podsumowaniu prac komisji…

Działalność nierejestrowa i ulga na start – Konstytucja Biznesu gotowa

Już wkrótce osoby, które założą działalność gospodarczą, będą mogły skorzystać z 6-miesięcznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne, a najdrobniejsze biznesy w ogóle nie będą wymagały założenia działalności gospodarczej. Konstytucja Biznesu, która wprowadzi te ułatwienia, jest już gotowa. Sejm przyjął we wtorek kilkadziesiąt senackich poprawek do pakietu ustaw tworzących Konstytucję…

Pracodawca, który zatrudnia pracownika, będzie mógł zawiesić działalność

Do tej pory zawiesić działalność gospodarczą mógł jedynie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Prawo przedsiębiorców rozszerzy tę możliwość także na przedsiębiorcę, który ma pracowników, ale pod warunkiem, że w momencie zawieszenia działalności przebywają na urlopach związanych z rodzicielstwem. Ważny warunek Z prawa do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z art.…

Czy osoba bezrobotna może dorabiać na umowie zlecenie?

Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy nie ma prawa wykonywać żadnej pracy zarobkowej, także na podstawie zlecenia czy umowy o dzieło.  Osoba bez pracy, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musi spełnić określone wymagania – przede wszystkim musi  zarejestrować się w urzędzie pracy i udowodnić na podstawie odpowiednich dokumentów, że przez…

Organ rentowy coraz chętniej posiłkuje się w swojej działalności portalami społecznościowymi.

Niedawno głośno było o przypadku ubezpieczonej J.S., której organ rentowy odmówił prawa do renty socjalnej (sygn. akt IV U 555/17), zgodnie bowiem z orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS nie jest całkowicie niezdolna do pracy. Sprawa skończyła się w sądzie. Podczas procesu organ rentowy podtrzymując swoją decyzję argumentował, że ubezpieczona jest aktywna…